Usługi księgowe

bookkiper20

Usługi kadrowo-płacowe

uslugikadrowoplacowe

Usługi dodatkowe

uslugidodatkowe
  • pomoc przy rejestracji firmy,
  • sporządzanie zestawień i sprawozdań wg. wytycznych klienta,
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych (GUS),
  • pomoc w wypełnianiu wniosków kredytowych,
  • reprezentowanie w kontaktach z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
  • darmowy odbiór dokumentów od klienta do 10 km.
  • możliwość przesyłania dokumentów pocztą bądź drogą mailową