Usługi księgowe

bookkiper20

Usługi kadrowo-płacowe

uslugikadrowoplacowe

Usługi dodatkowe

uslugidodatkowe
  • pomoc przy rejestracji firmy,
  • sporządzanie zestawień i sprawozdań wg. wytycznych klienta,
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych (GUS),
  • pomoc w opracowywaniu zakładowego planu kont,
  • pomoc w wypełnianiu wniosków kredytowych,
  • reprezentowanie w kontaktach z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.