Usługi księgowe

bookkiper20

Usługi kadrowo-płacowe

uslugikadrowoplacowe

Usługi dodatkowe

uslugidodatkowe
 • sporządzania list płac (umowa o pracę, umowy cywilno-prawne),
 • naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
 • naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń,
 • monitorowanie i ewidencja urlopów pracowniczych,
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników z ZUS,
 • przesyłanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS,
 • sporządzanie deklaracji PIT,
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu,
 • monitorowanie i kierowanie pracowników na badania wstępne i okresowe oraz szkolenia BHP.