Usługi księgowe

bookkiper20

Usługi kadrowo-płacowe

uslugikadrowoplacowe

Usługi dodatkowe

uslugidodatkowe
  • prowadzenie księgowości w zakresie:
    • podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR)
    • ryczałtu ewidencjonowanego (ewidencja przychodów)
    • karty podatkowej.
  • prowadzenie ewidencji i rozliczeń z zakresu podatku od towarów i usług VAT,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,